Give-gift-health


Give-gift-health
Give the gift of Health this Christmas season A woman in black shirt with hands together.
Tyto vánoce darujte dárek zdraví

English:
1)  Christmas Sessions with Seymour
I  session gift certificate is 1200 ($100 USD)
2 session gift certificates 2000 ($170 USD)
3 session gift certificates  2500  ($200 USD)
 Ask about House calls

 

 Czech:
 VánoÄní oÅ¡etÅ™ení se Seymourem
Dárkový certifikát 1 ošetření 1200
Dárkový certifikát 2 ošetření 2000
Dárkový certifikát 3 ošetření 2500

Telefonní Äísla na vyžádání

give-gift-health

 iSoha oils:  Winter, Spring, Summer, Autumn and Fall. 

A woman in black shirt with hands together.

5 Element Essential Oils

(comes with online downloadable training book-.pdf)

1) seasonal  Oil of your choice: 350 Kc  ($35 USD)
2) Set of 2 oil  seasons of your choice:  600 Kc  ($ 60 USD)

3) iSoHa 5 Element Essential Oils

 set o all 5 seasons: 1000 Kc ($100 USD)
 Czech:
 ISOHA Esenciální oleje 5ti elementů : 
Zima, Jaro, Léto, Pozdní léto a Podzim
(k tomu online stahovatelná procviÄovací kniha -.pdf)
1 sezóní olej vaÅ¡eho výbÄ›ru 350 KÄ
2 olejů sezóna dle vaÅ¡eho výbÄ›ru 600 KÄ

3) sada vÅ¡ech 5ti olejů  za 1000 KÄ

give-gift-health

 3) Vision training glasses
(comes with vision  training book- online downloadable .pdf) 400 Kc ($20- USD)
2 for 600 Kc ($ 30 USD)
Black only or immediate pickup  others can be ordered
Czech:

A woman in black shirt with hands together.

Vision improvement glasses

3) Brýle k procviÄování zraku (dohromady s knihou k procviÄování zraku ke stažení online -.pdf) 400 KÄ
2 za 600 KÄ.
K okamžitému odbÄ›ru jsou pouze Äerné, jiné barvy můžeme objednat.
give-gift-health

PURCHASE INFO:

PAYPAL: [email protected]

 Czech Bank Wire: 2301082213/2010

                                         Email Seymour for more info [email protected]

                                                          1 858 926 5845.     +420 601 333 149

Related Posts

Follow Us