Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Zen-Touch Shiatsu VIDEO:

.Zen-Touch Front  Zen-Touch Back    Zen-Touch Pregnancy  Zen-Touch neck    Zen-Touch Chair massage   Zen-Touch Heath  Assessment and recommendations

Co je Zen-Touch™ ?

Zen-TouchTM je inovační metoda vytvořená Seymourem Koblinem, která kombinuje shiatsu, akupresuru a východní/asijské masáže a práci s tělem.
Praktikující vyvíjejí tlak, zatímco postupně protahují končetiny. Práci doprovázející soucit, respekt a „energetická empatie“ slouží ke stimulaci toku chi, cirkulace a vitality.
Každý dotyk kombinuje diagnostiku a terapii, jak praktik citlivě reaguje na jedinečnou kondici každého klienta. Duální cesta v léčení – pro klienta i praktika.
Všestrannost technik vyrovnávání energie, „hlubokého držení“, protahování, techniky využívající lokty, chodidla, kolena nebo stimulující pohyby rukou; to vše poskytuje praktikovi široký repertoár metod umožňujících dosažení hlubokých změn u klientů.

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Zen-Touch™ ovlivňuje podvědomí. Každá session je plynoucí a spontánní cesta improvizace do léčivé oblasti, která sídlí pod naším uvědomnělým vědomím. Zen-Touch™ praktik cítí jedinečné vyjádření toku Chi každé osoby a podporuje jeho přirozený pohyb směrem ke zdraví a léčení.  Setkání technik, východních vědomostí a intuice – „Vnoření se do Tao.“- K. Richard
„Cítila jsem prvky sofistikovaných masérských technik, zatímco jsem  vnímala, že má duše hovoří a zároveň je promlouváno k ní.” – M. Sydney
„Jsem muzikant, a proto jsem prociťoval, jak moje tělo a duch jsou při session laděny tak, abych mohl hrát život mistrovštějším způsobem. Moje praktikující Zen-Touch™ byla jako ladička. Její metoda/přítomnost mi dovolila slyšet můj absolutní tón umožňující vnořit se do mého vlastního bytí – nástroje, jehož funkce je rezonovat s harmonií hlubokého léčení a inspirace” – A. Leon
„Seymourův moderní pohled na vlastnosti tradičních energetických meridiánů v kombinaci s jeho improvizačním přístupem dýchá nový život do oblasti masáží/ práce s tělem.“ -Jeff St. Onge HHP, instruktor

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Proč baví lidi praktikovat Zen-Touch™?
„Dělat tento styl práce s tělem je potěšením.  Z praktikování cítím ohromný zdravotní prospěch a mí klienti dosahují zásadních výsledků.”
K. R. Ridge, praktik

Zen-Touch™ demystifikuje tradiční východní modely jinu a jangu, pěti elementů, čtení těla a doporučení životního stylu tím, že je začleňuje do snadno pochopitelné perspektivy dnešních moderních dnů.

Zatímco filozofie a techniky Zen-Touch™ poskytují studentovi vydatný zdroj pro motivující studium, Seymour zdůrazňuje, že soucit, úcta a vyjádření přirozené vrozené moudrosti leží v srdci léčení.

„Zen-Touch™ mě představilo mému nejmocnějšímu spojenci… Intuici.” – F. Yousry, studentka

NAUČTE SE Zen-Touch™

Objevte Zen-Touch™ Shiatsu – mocnou a pečující formu energetické práce s tělem vyvinutou Seymourem Koblinem, zakladatelem SOHA a ISOHA.

Zen-Touch Shiatsu Technik – základní technika
Počet hodin: 45
Trvání: 3 víkendové kurzy
Cena: 15, 000 Kč  – včetně knih, instruktážních videí, praxe se supervizí
(zavolejte nám ohledně aktuální slevy při včasné registraci)

Popis programu

Tento inovativní přístup k akupresuře/shiatsu masáži byl vytvořen Seymourem Koblinem, zakladatelem School of Healing Arts a International School of Healing Arts. Kombinuje východní energetické a intuitivní metody a vyvolává hluboké regenerační zdravotní efekty vyrovnáváním energie životní síly těla. Certifikát Zen-Touch™ Shiatsu Technik je navržen pro dokonalé ovládnutí tohoto stylu masáží.

Certifkát Zen-Touch  Shiatsu Technik

Zen-Touch™ Shiatsu I – základní techniky

Zen-Touch™ Shiatsu II – pokročilé techniky (ZT moves/ Zen-Thai- Touch)

Zen-Touch™ Shiatsu III – čtení těla, osud a intuice

Praktická část: evidence 25 ošetření různých klientů a závěrečná praktická zkouška přímo se Seymourem Koblinem

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

skripta, anglicky, česky: Art of Zen-TouchTM /Umění  Zen-TouchTM

V knize umění Zen-Touch™ najdete odvážné příklady životního stylu, diagramy, fotografie a poezii inspirovanou praktickou a oči otevírající zkušeností jak pro studenty, tak i pro pokročilé praktiky. Doprovodné video demonstruje toto umění v pohybu. Kniha a video jsou ideální technické nástroje jak pro skupinovou výuku, tak pro individuální studium.

Zen-Touch Shiatsu Praktik(-čka)/Instruktor(-ka) – pokročilá technika
Počet hodin: 500
Trvání: 12-24 měsíců
Cena:  100.000 Kč – cena obsahuje Certifikát Zen-Touch™ I, II, III
(zavolejte nám ohledně aktuální slevy při včasné registraci)

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Popis program:

Studium jde více do hloubky tradičního učení, pod supervizí Seymoura si student osvojí pokročilé techniky, diagnostiku zdravotního stavu, navržení doporučení a komunikační schopnosti. Cílem studia je také objevit různé přístupy, aby si student vybral svou cestu a vytvořil si stůj vlastní styl práce. Certifikát Zen-TouchTM praktik(-čka)/instruktor(-ka) obsahuje Certifikát Zen-Touch™ I, II, III a další povinné kurzy:

 • Komplet ZT I, II, III – opakovaně v pozici asistenta učitele
 • Tradiční prostředky domácí léčby 15 hodiny
 • Tradiční čínská medicína 15 hodiny
 • Základy výživy 9 hodiny
 • Úvod do léčivých bylin 6 hodiny
 • Komunikace s klientem 15 hodiny
 • Vodní shiatsu 15 hodiny
 • Další teoretický i praktický trénink a zkoušky se supervizí Seymoura Koblina a 10 soukromých lekcí se Seymourem

  Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

  Zen-Touch™  Shiatsu

Po přečtení následujících předpokladů pro to stát se Zen-TouchTM praktikem/instruktorem, zájemci nechť napíší krátký dopis Seymourovi Koblinovi, obsahující důvody, proč by se chtěli stát ZT instrukorem.

Pro získání titulu Zen-Touch™ Practitioner/Instructor musíte mít úspěšně absolvováno:

v ZT Technician: ZT I, II, III/ Body Reading, Destiny &Intuition 110 hrs

ZT Technik: ZT I, II, III, Čtení těla, Osud & Intuice  110 hodin

*Komplet ZT I, II, III jako “opakující student/asistent učitele přibližně 45 hodin

Zen-Touch™ postupy/pohyby:…………………32 hodin

 • zahrnující: umění zanechat po držení bodu dojem, že ruka je stále na klientovi = “vtištění bodu” (Point Impression); proudění energií (Energy Currents); mobilizace a pokročilé tecniky na zádech a doporučení/ ohodnocení vycházející z hary (Articulations, and Advanced Flow techniques and Hara assessment/recommendations); časové vrstvy (Time Layer); techniky transformující životní výzvy (Life Challenge Transformation Technique/LCTT).

Vztahy mezi obory celostní medicíny  32 hodin minimum (účast – může se lišit v závislosti na individuální odborné způsobilosti)

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

 Přibližný celkový počet hodin= 500

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Zen-Touch™ Shiatsu Hara/abdominal center

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Způsobilost vyučovat v sobě zahrnuje různé schopnosti a dovednosti, které jsou od praktiků vyžadovány. Zájemci si zdokonalí své dovednosti s následnou možností získat Certifikát instruktora.

v Znalosti ze všech výše zmíněných kurzů a lekcí, přes souvislé praktické zkušenosti získané z privátní praxe, účastí na kurzech/lekcích, z opakovacích kurzů, a zkušeností s klienty na základě celostního terapeutického přístupu.

 • *Komplet ZT I, II, II jako opakující student/ asistent učitele přibližně 90 hodin (jednou již absolvován jako regulérní student)
 • Pomoc při ZT I, II, III, pod dohledem certifikovaného instruktora.
 • **Účast na Zen-Touch™ aspirantských setkáních, teoretickém a praktickém tréninku vedeným Seymourem Koblinem.
 • **Soukromé lekce/ s malým počtem studentů se Seymourem, týkající se různých aspektů Zen-Touch™ (techniky, komunikační dovednosti, doporučení…).
 • Diplomová práce: Vypracování 5 – 10 stránkové práce, která shrnuje a popisuje, jak začleňujete vaše specifika do práce Zen-TouchÔ, např. jógu, hypnoterapii, léčbu zvukem, 5 přeměn, terapii pomocí bodů Yu…. Diplomová práce má obsahovat úvod (vytyčení cílů, záměru práce), případové studie (odhady a doporučení, sledování, souhrn a závěr o 3- 5 klientech). Práce bude zakončena stručným přehledem vašeho výzkumu, nabytých poznatků a výhledy do budoucna týkající se vaší práce.

  Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Diplomovou práci nemusí dělat ti, kteří vyučovali ZT po dobu pěti let.

Poplatky:

 • Každý kurz, lekce – standardní cena, cca 3000 Kč/ víkend/ 15 hodin
 • **Zen-Touch™ stáž = $1000/ 20000 Kč. Tento nevratný poplatek je mimo veškeré ostatní školné/ poplatky za kurzy. Ohodnocuje čas, který s vámi Seymour stráví individuálně nebo v malých skupinkách mimo regulérní kurzy (** viz výše). Počet hodin se může pro každého aspiranta lišit. Poplatek je možné splácet. $100/měsíčně s tím, že celková cena je navýšena o $100.

Úspěšné dokončení všech požadavovaných kurzů a stáží je požadováno k získání Certifikátu Zen-Touch™ Practitioner/Instructor. Tento titul může být uveden na propagačních materiálech, vizitkách, letácích… Se souhlasem Seymoura může aspirant obdržet Certifikát Zen-Touch™ Practitioner dříve než získá titul instruktora.

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Absolventi jsou akceptováni jako členové AOBTA (American Organization Body Work Therapies of Asia) a mohou složit zkoušky pro získání certifikátů “AOBTA instructor” .

The Zen-Touch™ Practitioner/Instructor studijní kurz je jeden z unikátních výukových programů v U.S. a Evropě. Je založen na odbornosti a ne na počtu hodin, a podněcuje individualitu každého aspiranta. Je to cesta a lekce na ní naučené jsou přednější než získání titulu a diplomu. Zavazuji se k tomu, že se vám budu snažit ulehčit co nejvíce tuto cestu. Největší prospěch vám pravděpodobně přinese vyhnutí se očekávání kdy a zda budete promovat, učit nebo “končit”. Zen-Touchä se stále proměňuje, a stejně tak dlouho, jak vy se budete těšit z této cesty, tak budu mít radost i já.         ~Seymour Koblin~

Czech-Zen-Touch-Shiatsu-Prague-Pardubice-Chrudim

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

Czech