iSOHA-Pardubice Classes Private Sessions

Andrea Kolesova is the Administrative, Marketing and Creative Director at iSOHA-Pardubice

isoha-Pardubice

kontakt:
Andrea Kolesová
+420 702 104 122
Pardubice, Staré Čívice

Education
Andrea graduated from the Business School in Pardubice

Courses
Macrobiotic Kitchen & Life Impacts – Level 1 and 2 (Makrobioklub CZ)
Zen Touch Shiatsu – Seymour Koblin

isoha-Pardubice
Access Bars
Access Foundation
Access Body class (50 different body processes to heal, release and remove blockages in the body) + Energy Facelift
isoha-Pardubice

Practice
Macrobiotic cooking according to seasons
Access therapy

My dream
To show people that linking the mind, heart and body into one is easier than most think and the possibilities are infinite
One question can change everything. Just ASK.

Vzdělání
Vystudovala jsem obchodní školu v Pardubicích

Kurzy
Makrobiotická kuchyně & vliv na život – level 1 a 2 (Makrobioklub CZ)
Zen Touch Shiatsu – Seymour Koblin

 

Access Bars
Access Foundation
Access Body class (50 různých tělesných procesů k léčení, uvolnění a odstranění blokací v těle) + Energetický Facelift

Praxe
Makrobiotické vaření podle ročních období
Access terapie

Můj sen
Ukázat příchozím, že propojit mysl, srdce a tělo v jedno je snadnější, než si myslí a že možnosti neznají omezení <3
Otázka může změnit vše. Jen se ptám.

kontakt:
Andrea Kolesová
+420 702 104 122
Pardubice, Staré Čívice

.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

Czech