ETICKÁ PRAVIDLA A ŘÁD ŠKOLY-CZECH-ISOHA

EtickÁ Pravidla A ŘÁd Školy-czech-isoha
EtickÁ Pravidla A ŘÁd Školy-czech-isoha

Veškeré programy pořádané International School Of Healing Arts jsou v určité míře sebezkušenostní. Ve dvojicích, malých skupinkách, případně před celou skupinou dochází ke sdílení osobních informací. A tak je potřeba dodržovat mezi sebou několik zásad, které se svou účastí na kurzu zavazujete dodržovat.

Nevynášejme informace mimo skupinu. Veškeré osobní a intimní informace o účastnících, které jsou probírány a řešeny v programech nesdílejme mimo skupinu. S vlastními procesy během studia nakládejme s respektem a dle uvážení.

Pokud pracujeme ve skupině, či dvojici dodržujme pravidlo, že veškeré akty a informace jsou soukromou záležitostí – bez souhlasu všech zúčastněných nesdílejme s ostatními.

Příkladná situace je: pracujeme ve dvojici a jste v roli terapeuta. Máte supervizní otázku na lektora před celou skupinou. Potřebujeme-li k položení otázky sdělit něco z procesu vašeho kolegy, který byl v roli klienta, je třeba mít jeho souhlas.

Veškeré osobní informace, které sdílíme při práci ve dvojici, malé skupince nebo před celou skupinou, jsou vždy naší svobodnou volbou. Máme kdykoliv právo odmítnout sdílet to, co si sdílet nepřejeme. V tomto smyslu je důležité vzít sám/a za sebe zodpovědnost.

Všechna cvičení, techniky a instrukce ze strany lektora jsou vždy nabídkou, kterou můžeme svobodně odmítnout a některých cvičení se neúčastnit nebo svou účast v probíhajícím cvičení přerušit a být např. pouze v roli pozorovatele. I zde je důležité vzít za sebe zodpovědnost a nenuťme se sami sebe do aktivit, o kterých víme, že je dělat nechceme. Výjimečně může být i důležité vzít si chvíli pro sebe a na nějakou dobu opustit místnost, kde se kurz odehrává. V takovém případě ale vždy informujme lektora nebo asistenty, že se na nějakou dobu vzdalujete z místnosti a programu.

Jakýkoliv záznam foto, video nebo audio během kurzu může být vždy jen s výslovným souhlasem lektora a všech účastníků a pouze v těch situacích, kdy nedochází k emočnímu procesu u někoho z účastníků.

Protože v kurzu se pracuje často ve dvojicích nebo malých skupinkách dodržujme časy začátků programu a neomezujme pozdními příchody ostatní v plném využití programu kurzu.

Etická pravidla a řád školy-Czech-iSOHA

Pokud by kurz vyvolal silné emoce, které nedokážeme sami zpracovat a nemůžeme téma otevřít před celou skupinou, nenechávejme si takovou situaci pro sebe, ale kontaktujme lektora nebo někoho z asistentů během přestávky. Pokud by se takové emoce objevily až po skončení kurzu, můžete si u nás vyžádat kontakt na lektora kurzu a dle jeho možností si s ním domluvit konzultaci, případně Vám pomůžeme najít někoho jiného vhodného, pokud by konzultace u lektora nebyla možná.

Lektor či lektoři a asistenti kurzu včetně tlumočníka pracují spolu jako tým a pro dobrou práci se skupinou je nutné, aby spolu mohli volně sdílet informace, které mají o účastnících a od účastníků. Proto počítejte s tím, že pokud něco svěříte soukromě v rámci kurzu některé z těchto osob, že tyto informace budou sdíleny v rámci celého týmu.

Pokud během kurzu budete pracovat ve dvojici či malé skupince a součástí dvojice či skupinky bude asistent kurzu, který bude doplňovat počet účastníků, platí pravidlo, že asistent jde do role klienta vždy až jako poslední. Tedy např. ve dvojici si jako účastník nemůžete v takové situaci zvolit a musíte být klientem jako první. Má to praktické důvody, protože se stává, že po absolvování prvního kola se počet účastníků daného cvičení může změnit.

Translate »